«Privat og offentlig sektor jobber sammen for å skape en kyndig og fremtidsrettet arbeidsstyrke – også i India»