En god førskole er en investering for livet.

Pre-schools of the Future (POF) i Luowu, Kina styrker barnas utvikling og videre skolegang.

I 2019 gav UFF støtte til POF(Pre-schools of the Future) programmet i Luowu, Kina.
Prosjektet ble gjennomført av Humana People to People China og nådde alle sine mål i 2019. 235 barn dro nytte av dette programmet i Luowu 2019.

Gode barnehager er en forutsetning for videre skolegang ettersom de første leveårene gir et grunnlag for utvikling av alle kognitive evner og personlighet. Det er en kritisk tid der barn trenger kjærlighet, tilstrekkelig ernæring, tilgang til helsehjelp og mental stimulering.
Førskoleopplæring er dermed en klok investering for samfunnet. Barn som har gått på barnehager viser større læringskapasitet og fremtidige karrierer enn barn uten.

Prosjektet i Luowu tok over ledelsen av en kommunal barnehage for å transformere den til en modell-barnehage som kan fungere som et godt eksempel for andre barnehager i området. Målet med prosjektet er å skape en godt læringsgrunnlag for lokale førskolelærere. Gjennom Humana People to Peoples førskole-modell som grunnleggende pedagogikk og gjennom samarbeid med den kinesiske regjeringen implementerte de også “One Village One Preschool ” -programmet.

One Village One Preschool (OVOP) -prosjektet er et regjeringsstøttet offentlig program som ble lansert av China Development Research Foundation, og ga vanskeligstilte barn i rurale distrikter og minoriteter i det sentrale og vestlige Kina tilgang til førskole.
Dette programmet gir en høy kvalitet på ledelsen og innhold i førskolen når det gjelder læring og omsorg for å promotere en helhetlig utvikling i landsbyene med fokus på barna.

Foruten tradisjonelle førskole-fag lærer barn om natur, dyr, ernæring, hygiene, kunst og musikk, slik at de kan være bedre forberedt på grunnskolen og fremtiden.

Prosjektet har også gjort mange fysiske forbedringer på barnehagen på bygninger, vann og hygiene. Prosjektet har skapt en mengde aktiviteter i barnehagen, som engasjerer både barn, lærere og foreldre.

Humana People to People China fortsatte å støtte barns utvikling ved å drifte 6 Preschools of the Future-prosjekter med totalt 91 klasser, 107 lærere og 2237 barn innen utgangen av 2019.

FLERE NYHETER

Her kan du lese de siste nyhetene fra UFF Norge og våre samarbeidspartnere

 

World Environment Day

    World Environment DayPå verdensbasis har bruk av klær - det gjennomsnittlige antall ganger et plagg er brukt før det slutter å brukes - sunket med 36% sammenlignet med 15 år siden.Fredag 5.juni markeres Verdens Miljødag. Å stoppe klimaendringer haster nå...

Afrika i møte med Covid-19

    Afrika i møte med Covid-19 Ingen av oss er trygge før vi alle er trygge, og ingen skal utelates i kampen mot COVID-19-pandemien. Dette er en av de viktigste lærdommene i COVID-19-pandemien.Selv om utfordringene fremover er vanskelige, bør vi alle håpe...

International Day of Living Together in Peace

    International Day of Living Together in PeaceÅ leve i fred handler ikke bare om å ikke leve i et land i krig, men også å kunne føle seg frisk, ivaretatt og nyttig i det samfunnet en lever i.Frykt avler både krig og kriminalitet, og frykten for egen og...

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 3c, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537