Nyheder alle land

Praksis og teori - nøkkelen til yrkesvalget

water-tecnicianFjellelskere erklærer: «uansett om du skal takle store forretningsprosjekter eller klatre opp på høye topper, så er ferdighetene du behøver de samme: Holde seg rolig, være fokusert og treffe daglige tiltak for å nå delmål før de store hindringene imøtekommes.»
Dette er måten den praktiske og teoretiske skolen for ungdom i Angola forstår utdanning på. Designet som om den var en 3-års ekspedisjon for å overvinne Mount Everest, tilbyr skolen et banebrytende utdanningsprogram for videregående utdanning – fortsatt integrert i Angolas utdanningssystem – som lar elevene lære et yrke på en meget praktisk måte.


Tur etter tur klatrer elevene opp til neste nivå ved å tilegne stadig flere ferdigheter og erfaringer. Programmet er organisert på en slik måte at ved slutten av hver tur, har eleven nådd nye høyder.

 

"Fjellet må overvinnes av individet i tett samarbeid med resten av klassen og lærerne," sier en av lærerne.

 

I løpet av det første året studerer elevene ulike fag samtidig som de forsøker seg i ulike yrker; det være seg alt fra å lære å dyrke grønnsaker i skolegården til å praktisere som helsearbeider i kommunen eller kommunikasjonsassistent. I andre videregående spesialiserer de seg på yrket de har valgt. Alle yrkene samsvarer med visse behov i de fleste landsbykommunene i Angola, og elvene lærer alle kunnskapene og ferdighetene som er relevante for deres framtidige jobber.

 

"Med én gang jeg fikk høre om studiet, gjorde det meg nysgjerrig. Jeg hadde alltid drømt om gå på et slik studium," sier Brigida Henrique, en av elevene. "I løpet av månedene med undervisning likte jeg virkelig alle fagene, men regnskap var det jeg likte best. Jeg håper å fullføre studiet mitt med gode karakterer og få praktikum enten i et offentlig eller privat virksomhet."

 

I tillegg til dette finnes det mange teoretiske, praktiske, kulturelle, sportslige og kunstneriske ferdigheter og erfaringer bygget inn i programmet.  Selv på overlevelsesturen, en av høydepunktene det første året, lager de sin egen mat på leirbål, observerer himmelen om natten og nyter kameratskapet sammen med de andre elevene og de lokale innbyggerne. Å tilegne seg livserfaringer er en stor del av programmet.

 

Aktive og produktive borgere
Med sterk støtte fra den angolanske regjeringen ble prosjektet implementert i 2011 av ADPP Angola, UFFs partner i Angola - 416 elever meldte seg på.


"Elevene har studert alene, har arbeidet i mikrogrupper, har hatt kurser med lærere og gjennomført forskning i lokalsamfunnet," forklarer et medlem av skolestyret i Luanda.

 

Den praktiske og teoretiske skolen faller under FNs tusenårsmål for utdanning.


"Å skape jobber på egenhånd kommer ikke til å stanse ungdomsledigheten. Unge mennesker trenger fortsatt ferdigheter for å uføre dem," sier Pauline Rose, direktør for Education for All Global Monitoring Report utgitt av UNESCO. 


UFF ser på utdanning både som kunnskapsdannende og nasjonalfremmende. Utdanning er en integrert del av samfunnsutviklingen hvor skoler og lærere spiller en sentral rolle på landsbygda.

 

"Utdanning har vært et nøkkelområde for ADPP fra starten i 1986, og fokuset er nå i stor grad på å utdanne unge mennesker til å bli aktive og produktive borgere," sier Rikke Viholm, i ADPP Angola.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:
Lindebergvegen 3c, N—2016 FROGNER

Tel./Faks:
+47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon:
+47 918 11 089
E-post:
post@uffnorge.org
Org.nr.981 054 776

 

 

 

 

UFF er medlem av Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

donate-paypal

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheder fra vores tøjinsamling, butikker og fra projekter vi støtter i afrika