Nyheder alle land

Ny lærerhøyskole åpnet i Malawi:

teacher-training-malawiMer enn 2 000 mennesker deltok i den offisielle åpningen av Dowa lærerhøyskole i Matanda, Malawi, 30 november 2012. Skolen ble åpnet av visepresident KhumboKachali.
Mer enn 2 000 mennesker deltok i den offisielle åpningen av Dowa lærerhøyskole i Matanda, Malawi. 30 november 2012. Skolen ble bygget gjennom et unikt offentlig-privat partnerskap mellom UFFs søsterorganisasjoner Plantet Aid US og DAPP Malawi, Ministry of Education, Science and Technology i Malawi, US Department of Agriculture samt den finske regjeringen. Skoleprosjektet har også mottatt støtte fra UFF med NOK 106.000,-. Dette nye opplæringssenteret vil tilfredsstille et presserende behov for kvalifiserte lærere og bringe Malawi nærmere FNs tusenårsmål om å sikre utdanning for alle.

 

Lærerskolen ble offisielt åpnet av Malawis visepresident KhumboKachali. I sin tale sa han bl.a. følgende:

"Utdanning er nøkkelen til utvikling av den menneskelige kapital som er grunnlaget for økonomisk utvikling. Land som har oppnådd økonomisk utvikling har gjort det fordi de har konsekvent og stadig har investert i utviklingen av den menneskelige kapital. Faktisk er det kun land som har utviklet den menneskelige kapital som effektivt kan møte utfordringene i dagens konkurransepregede verdensøkonomi."

 

Blant gjestene som talte under åpningen var USAs ambassadør til Malawi Jeanine Jackson. I sin tale understreket ambassadør Jackson viktigheten av utdanning gjennom et ordtak hun delte:

 
"maphunzirondimphamvu" (kunnskap er makt). Hun fortsatte med å si: "Disse høyskolene tjener som et testament til det sterke og voksende samarbeidet mellom USA og Malawi. De gjenspeiler [vår] felles forpliktelse til god utdanning og løftet om en framtid for Malawis befolkning." Videre sa hun at byggingen av lærerhøyskolen er i tråd med USAs president Barak Obamas oppfordring til nasjoner om å bygge institusjoner som tjener sitt folk. "En lærerutdanningsinstitusjon som dette er et perfekt eksempel på hva president Barak Obama så for seg - en institusjon som vil tjene folket i dette landet i mange år", sa ambassadør Jackson.


Regjeringen i Malawi erkjenner at DAPPs lærerhøyskoler er en god modell for pedagogisk utvikling, og har derfor signert en samarbeidsavtale om etablering og drift av totalt seks slike lærerhøyskoler i Malawi innen 2017 - kapasiteten vil være 1 000 nye studenter per år. Lærerhøyskolen i Dowa er den tredje av de seks – etter de to første lærerhøyskolene i Chilangoma og Amalika. Mer enn 850 studenter har til nå blitt uteksaminert fra disse to lærerhøgskolene siden starten og nærmere 800 er per i dag under opplæring.

 

En fjerde lærerhøyskole i Mzimba er godt i gang og forventes å åpne i begynnelsen av 2013.

DAPPs lærerhøyskoler er med hensikt plassert på landsbygda, og er spesielt tilrettelagt for rekruttering av studenter fra disse områdene og vil fremme bygdeutviklingen i disse områdene. Lærerhøyskolene tjener som møteplass for de som bor i nærheten av dem og fremmer produktive partnerskap mellom skolen, studentene, omkringliggende skoler og lokalsamfunnet for øvrig.

 

Foruten å være opplært i tråd med Malawis nasjonale læreplan, så blir studentene ved DAPPs lærerhøyskoler også trenet i metoder som gjør det mulig for dem å fungere som utviklingsagenter i landsbysamfunnene hvor de arbeider. Samtidig som de tilegner seg ferdigheter for å kunne gi sine elever god utdanning, så blir de også utdannet i entreprenørskap, kvinnerettigheter, helse og hygiene, og samfunnsledelse. De ferdigutdannete lærerne blir av mange sett på som rollemodeller for fremtidige generasjoner.


Les mer om åpningen her.
Se film fra lærerhøyskolen i Chilangoma her.
Les mer om de første resultatene fra Dowa lærerhøyskole her.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:
Lindebergvegen 3c, N—2016 FROGNER

Tel./Faks:
+47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon:
+47 918 11 089
E-post:
post@uffnorge.org
Org.nr.981 054 776

 

 

 

 

UFF er medlem av Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

donate-paypal

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheder fra vores tøjinsamling, butikker og fra projekter vi støtter i afrika