Nyheder alle land

Miljørapport 2012:

ToeyballerUFF vektlegger optimal ressursutnyttelse av brukte tekstiler med vekt på ombruk da det gir betydelige miljøgevinster i sammenlignet med andre alternativer.
Ombruk av brukte tekstiler er også et viktig samfunnsmessig tiltak i et globalt perspektiv, da det dekker et grunnleggende behov for klær og forbedrer levestandarden for en stor del av befolkning verden over.


Miljørapporten tar utgangspunkt i verdikjeden for tøy fra det leveres til innsamlings-containeren til de kan utnyttes på nytt enten som brukt tøy eller ved materialgjenvinning som tekstiler. Det er lagt vekt på å dokumentere materialstrømmene og fremskaffe dokumentasjon om klimabelastninger og nytteeffekter ved ombruk og gjenvinning.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:
Lindebergvegen 3c, N—2016 FROGNER

Tel./Faks:
+47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon:
+47 918 11 089
E-post:
post@uffnorge.org
Org.nr.981 054 776

 

 

 

 

UFF er medlem av Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

donate-paypal

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheder fra vores tøjinsamling, butikker og fra projekter vi støtter i afrika