Hvorfor gi til UFF?

Hvorfor gi til UFF??

Humanitært

Gir du ditt tøy til UFF så bidrar du direkte til vårt humanitære arbeid. I 2012 resulterte nordmenns giverglede i at 21,4 millioner kroner kunne bevilges til UFFs humanitære arbeid. Les mer om resultatene av vårt humanitære arbeid under fanen «Bistandsarbeid»

Gir du ditt tøy til UFF så gir du flere fattige muligheten til å skaffe seg tøy. Millioner av mennesker verden over er så fattige at de ikke har mulighet til å kjøpe nytt tøy - for dem handler det om ombruk – eller ingenting. Nordmenn som leverte tøy til UFF sørget i 2012 for ombruk av 17,4 millioner plagg - nok til å dekke minimumsbehovet til over 2 millioner mennesker - ref. FNs minimumssats på 2 kg per person per år

23 % av tøyet som samles inn sendes til UFFs samarbeidspartnere i Afrika. Tøyet blir solgt gjennom egne butikker eller til lokale forhandlere. På den måten får mange mennesker tilgang på godt og billig tøy. Midler skaffet til veie gjennom salg av det brukte tøyet brukes til humanitært arbeid lokalt i landene.


Miljøet

Gir du 1 kilo tøy til UFF så sparer du miljøet for 5 kilo CO2.

Det er i 2012 foretatt en oppdatering av UFF s regnskap for utslipp av klimagasser for 2012. Det er hovedsakelig benyttet data fra en LCA-analyse som bygger på en grundig vurdering av substitusjonseffekten ved ombruk av tøy og tekstiler (Farrant 2008). Den inkluderer i utgangspunktet hele verdikjeden fra uttak av råvarer, produksjon, bruk og utnyttelse som avfall. LCA-analysen bygger på at 1 kilo tøy som ender til ombruk erstatter 0,75 kilo nyprodusert tøy. Videre er det forutsatt at 33 % er bomullstøy og at 67 % er tøy med innhold av syntetisk fiber. Det er foretatt en egen beregning av klimabelastningen knyttet til innsamling til regionalt mottak og transport til sorteringsanlegg. Den bygger på faktisk forbruk av drivstoff ved innsamling og normale faktorer for forbruk av drivstoff for langtransport med trailer, tog og båt. Når vi legger til grunn en gevinst på 5 kilo CO2 per kilo, så vil det tilsi at UFF s virksomhet bidro med reduserte utslipp i størrelsesorden 38.000 tonn CO2 i 2012.

Last ned Miljørapporten for 2012 her.

 

Sysselsetting

UFF s aktiviteter sysselsatte totalt 19 årsverk i Norge i 2012. Tøyet fra Norge sysselsatte indirekte om lag 175 årsverk gjennom sortering og salg i tidligere Øst-Europa. Det er også positive virkninger av salg av tøy gjennom UFF s søsterorganisasjoner i Afrika, som direkte sysselsetter drøyt 1000 mennesker og indirekte gjennom forhandlernettverk rundt 10.000 mennesker, hovedsakelig kvinner.


Kontroll og sporbarhet

Gir du tøy til UFF så er du trygg på at tøyet er i de beste hender og sikres en best mulig utnyttelse. UFF setter en ny standard for åpenhet i bransjen og utvikler egne systemer for å sikre sporbarhet og kontroll med verdikjeden, samtidig som det stilles krav til våre samarbeidspartnere i tråd med våre etiske retningslinjer. UFFs bistandsorganisasjon er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:
Lindebergvegen 3c, N—2016 FROGNER

Tel./Faks:
+47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon:
+47 918 11 089
E-post:
post@uffnorge.org
Org.nr.981 054 776

 

 

 

 

UFF er medlem av Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

donate-paypal

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheder fra vores tøjinsamling, butikker og fra projekter vi støtter i afrika